میراث فرهنگی ثبت شده لیتوانی در یونسکو

میراث فرهنگی ثبت شده لیتوانی در یونسکو

یکی از میراث غیر مادی ثبت شده در یونسکو نوعی آواز ملی لیتوانیایی است، همچنین لیتوانی چهار میراث فرهنگی ثبت شده در یونسکو دارد، که عبارتند از :

  1. شهر قدیمی ویلنیوس[1]
  2. پایتخت قدیمی کرناوه[2]
  3. کرونین اسپایت[3]
  4. قوس نصف النهار استرووه[4]
شهر قدیمی ویلنیوس
پایتخت قدیمی کرناوه
کرونین اسپایت
قوس نصف النهار استرووه

 

[1] Vilnius Old Town

[2] Kernave old capital

[3] Curonian Spite

[4] Struve Geodetic Arc

Share this post

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *