لیتوانی قصد دارد مدیریت دولتی زیرساخت «قطار بالتیک» را تضمین کند

لیتوانی قصد دارد مدیریت دولتی زیرساخت «قطار بالتیک» را تضمین کند

مرکز ارتباطات وزارت حمل و نقل و ارتباطات لیتوانی می گوید: «از آنجا که راه آهن ملی برای امنیت ملی بسیار مهم است، لیتوانی قصد دارد مدیریت امور زیربنایی راه آهن مهم استراتژیک «راه آهن بالتیک» را تضمین کند.»

موضوع های پروژه «راه آهن بالتیک» از جمله مدیریت زیرساخت های آینده در جلسه نخست وزیران کشورهای بالتیک که در تاریخ 6 دسامبر در ریگا برگزار می شود، مورد بحث قرار خواهد گرفت. وزیران حمل و نقل، هماهنگ کننده TEN-T برای دریای شمال – کریدور بالتیک، خانم کاترین تراوتمان و مدیرکل کمیسیون اروپا برای تحرک و حمل و نقل، آقای هنریک هولولی نیز در این برنامه شرکت می کنند.

این زیرساخت ها برای لیتوانی دارای اهمیت استراتژیک هستند، یک دارایی انحصاری منطقه ای که لیتوانی در نظر دارد کنترل آن به دولت همان منطقه (خودش) واگذار شود. بنابراین، زیرساخت های ریلی عمومی در لیتوانی توسط مدیریت زیرساخت ریلی لیتوانی با مسئولیت محدود اداره می شود.

آقای جاروسلاو نارکوویچ ، وزیر حمل و نقل و ارتباطات می گوید: «زیرساخت های حمل و نقل یک سرمایه استراتژیک مهم برای دولت است، بنابراین، علاقه لیتوانی این است که مدیریت زیرساخت های جدید ریلی بالتیک را در دست یک شرکت دولتی که مدیریت زیرساخت های ریلی در لیتوانی را حفظ کند، قرار گیرد. برای تأمین منافع امنیت اقتصادی خود، دولت نمی تواند استقلال را در تصمیم گیری در رابطه با شبکه های زیرساختی و توسعه آنها از دست بدهد.»

هدف اصلی زیرساخت های آینده «ریل بالتیک» حمایت از دسترسی صاف و باز به زیرساخت های ریلی است که باعث افزایش رقابت و جذابیت راه آهن «ریل بالتیک» می شود و شرایط را برای تجارت تضمین می کند.

در حالی که با در نظر گرفتن الگوی مدیریتی زیرساخت ها، مهمترین چیز اطمینان از شرایط مطلوب برای بازار و حاملان است، این امر باعث ایجاد حجم بیش تر کابین ها و در نتیجه تولید درآمد بیش تر می شود. جذابیت زیرساخت ها قبل از هر چیز به عملکرد مدیریت زیرساخت بستگی دارد (اعطای دسترسی به زیرساخت ها، مالیات ها، بار اداری و غیره.). بنابراین، لیتوانی از شرکای پروژه دعوت می کند تا در وهله اول نسبت به عملکردهای اصلی مدیر زیرساخت و عملکرد آنها، نگاهی ویژه داشته باشند، بدون اینكه انتخاب فرم مدیریت زیرساخت را به عنوان یك هدف جداگانه تعیین كنند.

موسسات دخیل در اجرای این طرح در خصوص روش جمع آوری هزینه های زیرساختی در کل شبکه «راه آهن بالتیکا» و همکاری در زمینه های واگذاری ظرفیت ها، کنترل ترافیک و نگهداری زیرساخت ها با یکدیگر باید هماهنگی لازم را داشته باشند.

با توجه به امکاناتی برای حل مسائل عملی، مدیران محلیِ زیرساخت ها، بهترین انتخاب برای مدیریت زیرساخت کل راه آهن بالتیک خواهند بود. این امر از یک روش تصمیم گیری یکپارچه و هماهنگی عملکردها محافظت می کند.

Share this post

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *