دانشگاه ویلنیوس

دانشگاه ویلنیوس

دانشگاه ویلنیوس

1- مقدمه

دانشگاه ویلنیوس قدیمی­ترین دانشگاه در حوزه­ی دریای بالتیک می­باشد و یکی از قدیمی­ترین موردها در شمال اروپاست. بزرگ­ترین دانشگاه لیتوانی نیز هست.

این دانشگاه در سال 1579 و تحت عنوان آکادمی (کالج) یهودیان، توسط دوک بزرگ لیتوانی و شاه لهستان، «استفان باتوری[1]» بنیاد نهاده شده. این سومین دانشگاه قدیمی (پس از آکادمی کراکوو[2] و آلبرتینا[3]) در مجموعه­ی کشورهای مشترک المنافع لهستانی – لتوانیایی بوده است. پس از تقسیم سوم لهستان (1795) و قیام نوامبر (1830 – 1831)، دانشگاه بسته شد و تا سال 1919 بسته ماند. پس از جنگ جهانی اول، دانشگاه توسط نیروهای لیتوانیایی (دسامبر 1918) و اتحاد جماهیر شوروی (مارچ 1919) تلاش­های نافرجامی برای شروع مجدد انجام داد. در نهایت به عنوان دانشگاه استفان باتوری در لهستان به کار خود ادامه داد (آگوست 1919)، مدتی نیز در سال 1920 تحت مدیریت نیروهای شوروی بود و کم­تر از دو سال نیز تحت مدیریت نیروهای جمهوری لیتوانی در لهستان قرار داشت (سال 1922).

2- رشته‌های تحصیلی

در عصر جدید، دانشگاه با یک سازمان جهان فعالیت می­کند. 3 دوره­ی کارشناسی و 16 دوره­ی کارشناسی ارشد در برنامه­ی تحصیلی انگلیسی زبان وجود دارد.

 

رشته

درجه

شرح

زبان

مدت (سال)

مدیریت هنری

کارشناسی ارشد

مدیریت کسب و کار

انگلیسی

1.5

شیمی – فیزیک و فیزیک زندگی

کارشناسی ارشد

علوم فیزیک

انگلیسی

2

زیست شیمی

کارشناسی ارشد

علوم زیستی

انگلیسی

2

مدیریت کسب و کار و کارآفرینی

کارشناسی ارشد

مدیریت کسب و کار

انگلیسی

1

زیست فیزیک

کارشناسی ارشد

علوم زیستی

انگلیسی

2

مدیریت

کارشناسی ارشد

مدیریت کسب و کار

انگلیسی

1.5

کسب و کار اطلاعاتی

کارشناسی ارشد

کامپیوتر

انگلیسی

2

بازاریابی و ارتباطات اجتماعی

کارشناسی ارشد

مدیریت کسب و کار

انگلیشی

1.5 سال یا 2 سال برای هر دو مدرک

آموزش حرفه­ای

کارشناسی ارشد

علوم آموزشی

انگلیسی

2

رشته

درجه

شرح

زبان

مدت (سال)

بازاریابی و مدیریت تجارت

کارشناسی ارشد

مدیریت کسب و کار

انگلیسی

2

کارتوگرافی

کارشناسی ارشد

علوم فیزیک

انگلیسی

2

مواد و فناوری الکترونوری

کارشناسی ارشد

علوم فناورانه

انگلیسی

2

شیمی نانو مواد

کارشناسی ارشد

علوم فیزیک

انگلیسی

2

ریاضیات

کارشناسی ارشد

علوم ریاضی

انگلیسی

1.5

مدلسازی کامپیوتری

کارشناسی ارشد

رایانه

انگلیسی

1.5

ربانشناسی رسانه

کارشناسی ارشد

انسانی

انگلیسی و روسی

2

علوم اروپای شرقی و روسیه

کارشناسی ارشد

علوم اجتماعی

انگلیسی

1.5

مدلسازی و آنالیز اطلاعات

کارشناسی ارشد

علوم ریاضی

انگلیسی

1.5

آنالیز اقتصادی

کارشناسی ارشد

علوم اجتماعی

انگلیسی

1.5

زیست مولکولی

کارشناسی ارشد

علوم زیستی

انگلیسی

1.5

اقتصاد

کارشناسی ارشد

علوم اجتماعی

انگلیسی

1.5

زیست فناوری مولکولی

کارشناسی ارشد

علوم فناورانه

انگلیسی

2

الکترونیک و فناوری­های ارتباط رادیویی

کارشناسی ارشد

علوم مهندسی

انگلیسی

2

مدیریت منابع طبیعی

کارشناسی ارشد

علوم زیستی

انگلیسی

2

مطالعات انگلیسی (بیان، زبان شناسی، جامعه شناسی)

کارشناسی ارشد

انسانی

انگلیسی

2

عصب شناسی

کارشناسی ارشد

علوم زیستی

انگلیسی

2

بانکداری و سرمایه

کارشناسی ارشد

علوم اجتماعی

انگلیسی

1.5 یا 2 سال برای هر دو مدرک

آموزش و پرورش موسیقی

کارشناسی ارشد

علوم آموزشی

انگلیسی

2

ریاضیات مالی و محض

کارشناسی ارشد

علوم ریاضی

انگلیسی

1.5

رشته

درجه

شرح

زبان

مدت (سال)

شیمی دارو شناسی

کارشناسی ارشد

علوم فناورانه

انگلیسی

2

فناوری مالی

کارشناسی ارشد

سیستم­های اطلاعاتی

انگلیسی

1.5

اقتصاد عمومی

کارشناسی ارشد

علوم اجتماعی

انگلیسی

1.5

ژنتیک

کارشناسی ارشد

علوم زیستی

انگلیسی

2

مدیریت کیفیت

کارشناسی ارشد

مدیریت کسب و کار

انگلیسی

1.5

زمین شناسی

کارشناسی ارشد

علوم فیزیک

انگلیسی

2

توسعه­ی منطقه­ای و حاکمیت

کارشناسی ارشد

مدیریت عمومی

انگلیسی

2

کسب و کار بین المللی و اقتصاد

کارشناسی ارشد

مدیریت کسب و کار

انگلیسی

1.5 سال یا دو سال برای دو مدرک

مطالعات روسی (بیان، زبان شناسی و جامعه)

کارشناسی ارشد

انسانی

روسی

2

انفورماتیک

کارشناسی ارشد

علوم رایانه

انگلیسی

2

مهندسی تولید هوشمند

کارشناسی ارشد

علوم مهندسی

انگلیسی

2

حقوق بین الملل و اتحادیه اروپا

کارشناسی ارشد

حقوق

انگلیسی یا روسی

1.5

کارهای اجتماعی

کارشناسی ارشد

علوم اجتماعی

انگلیسی

2

مدیریت کسب و کار بین امللی

کارشناسی ارشد

مدیریت کسب و کار

انگلیسی

2

مدیریت نرم افزار

کارشناسی ارشد

علوم رایانه

انگلیسی

2

روابط بین المللی

کارشناسی ارشد

ارتباطات

انگلیسی

1.5

سامانه­های زیستی

کارشناسی ارشد

علوم سلامت

انگلیسی

2

مدیریت پروژه­ی بین امللی

کارشناسی ارشد

مدیریت کسب و کار

انگلیسی

1.5

فیزیک تئوری و ستاره شناسی

کارشناسی ارشد

علوم فیزیک

انگلیسی

2

 

 

 

تحصیلات دکتری در دانشگاه ویلنیوس در بخش­های ارایه شده در ذیل قابل انجام است.

حوزه‌ی آموزشی

دانشکده / موسسه

علوم انسانی

فلسفه

دانشکده‌ی فلسفه

فلسفه

دانشکده‌ی فلسفه

موسسه­ی کائوناس

تاریخ

دانشکده‌ی تاریخ

قوم شناسی

دانشکده­ی فلسفه

علوم اجتماعی

حقوق

دانشکده­ی حقوق

علوم سیاسی

موسسه­ی بین المللی علوم ارتباطات و علوم سیاسی

مدیریت

دانشکده­ی اقتصاد و کسب و کار؛ موسسه­ی کائوناس

اقتصاد

موسسه­ی اقتصاد و کسب و کار؛ موسسه­ی کائوناس

جامعه شناسی

دانشکده­ی فلسفه

روان شناسی

دانشکده­ی فلسفه

آموزش

دانشکده­ی فلسفه

ارتباطات و اطلاعات

دانشکده­ی ارتباطات

علوم فیزیک

مکانیک

دانشکده­ی مکانیک و انفورماتیک

فیزیک

دانشکده­ی فیزیک

شیمی

دانشکده­ی شیمی و علوم زمین

زیست شیمی

مرکز تحقیقات زندگی

زمین شناسی

دانشکده­ی شیمی و زمین شناسی

انفورماتیگ

دانشکده­ی مکانیک و انفورماتیک؛ موسسه­ی کائوناس

جغرافیای فیزیک

دانشکده­ی شیمی و زمین شناسی

علوم زیست پزشکی

زیست شناسی

مرکز و تحقیقات زیستی

زیست فیزیک

مرکز تحقیقات زیستی

اکولوژی و علوم محیط زیست

مرکز تحقیقات زیستی

وحش شناسی

مرکز تحقیقات زیستی

پزشکی

دانشکده­ی پزشکی

داندان پزشکی

دانشکده­ی پزشکی

سلامت عمومی

دانشکده­ی پزشکی

علوم فناورانه

مهندسی مواد

دانشکده­ی فیزیک

مهندسی انفورماتیک

دانشکده­ی مکانیک و انفورماتیک

مهندسی شیمی

مرکز تحقیقات زیستی

 

3- روش پذیرش

هر دانشجوی بین­المللی که تمایل به شرکت در برنامه­های آموزشی این دانشگاه را داشته باشد، باید از طریق سایت دانشگاه اقدام نماید. در هر صورت، روال ثبت نامه با توجه به زبان تحصیل و ملیت، ممکن است متفاوت باشد.

اگر سوال خاصی درباره­ی مطالب و اسناد دارید، لطفاً با شماره­ی 6298 236 5 370+ و یا ایمیل دانشگاه admissions@cr.vu.lt تماس بگیرید.

 

گام اول – یک برنامه­ی آموزشی مناسب برای خودتان در دانشگاه ویلنیوس پیدا نمایید.

با توحه به پیش نیازهای برنامه­ی تحصیلی، رشته­ی مورد نظر خودتان را انتخاب کنید.

 

گام دوم – زمان­های مهم

1 می: برای درخواست­های غیر اروپایی

15 ژولای: برای اروپایی­ها و همچنین افرادی که از سفارت­های لیتوانی درخواست ارایه می­دهند.

1 ژوئن: برای درخواست­های رشته­های پزشکی و دندان پزشکی

 

در مورد فارغ التحصیلی از مدرسه / دانشگاهتان در تابستان، نماینده­ی محترم کنسولگری می­تواند مدرک نهایی شما را بعداً در پرونده ثبت کند (هر مورد به طور خاص بررسی می­گردد).

 

گام سوم – مبلغ درخواست پذیریش

هزینه­ی درخواست 100 یورو به ازای هر درخواست می­باشد. درخواست آنلاین تنها بعد از پرداخت مبلغ اجرا خواهد شد. مبلغ پذیرش قابل برگشت نمی­باشد.

 

گام چهارم – واجبات پذیرش

پذیرش به طور کاملاً عمومی بوده و اگر درخواست اسم نویسی در برنامه­ی آموزشی خاصی را دارید، حتی اگر برنامه­ی آموزشی خاصی مد نظر داشته باشید (لطفاً توضیحات برنامه­ی آموزشی را بررسی نمایید).

 

1- مدارک تحصیلی

کارشناسی: مدرک پایان تحصیلات مدرسه (دبیرستان) و لیست نمرات
کارشناسی ارشد: مدرک کارشناسی و متعلقاتش (یا معادل­هایش)

اگر پذریش شونده اکنون در سال آخر تحصیل دبیرستان یا دانشگاه است و نمی­تواند قبل شروع نام نویسی مدرک نهایی خود را ارایه دهد، باید آخرین کارنامه­ی رسمی و نامه­ای رسمی برای تاریخ پایان تحصیل خود را ارایه دهد.

 

2- نیازمندی ویژه

نکته: نیازمندی­های ویژه­ای نیز برای کشورهای زیر نیاز است:

آمریکا، آذربایجان، بنگلادش، کامرون، پین، مصر، غنا، هند، ایتالیا، قزاقستان، قرقیزستان، لاتویا، نپال، نیجریه، پاکستان، فیلیپین، لهستان، روسیه، کره شمالی، سری لانکاه، سوئد، تاجیکستان، ترکیه، ترکمنستان، اکراین، بریتانیا، ایالات محتده­ی آمریکا و ازبکستان

محتوای نامه: طی 1200 الی 4000 کلمه، انگیزه از تحصیل را شرح دهید.

 

3- مدرک زبان

برای شرکت در برنامه­های آموزشی انگلیسی زبان، باید یکی از مدارک ذیل را ارایه دهید: انگلیسی کمبریج B2، مدرک First با نمره­ی بالای 160، IELTS بالای 5.5، IBT TOEFL بالای 65.

 

نکته 1: متقاضیان باید از موسسه تست درخواست کنند که گزارش نمره رسمی را به دانشگاه ویلنیوس ارسال کنند.

نکته 2: اگر زبان مادری شما انگلیسی است یا در دانشگاه آموزش زبان گذرانده­اید، باید در آزمون سطح دانشگاه قبول شوید.

 

برای شرکت در برنامه­های آموزشی روسی زبان، باید مدرک C1 روسیه ارایه دهید.

 

نکته: اگر شما به طور مادری زبان روسی را بلد هستید، یا از یک دانشگاه مدرک زبان روسی دریافت کرده­اید، باید در آزمون سطح شنجی شرکت نمایید.

 

4- اعلان وصول مبلغ

برای پذیرش در مقطع کارشناسی یک فیش و برای ثبت پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد، دو فیش نیاز است.

 

5- کپی تایید شده از مدارک هویتی

 

گام پنجم – مدارک مورد نیاز

تمام مدارک با زبان­هایی به جز لیتوانی، روسی و انگلیسی، باید ترجمه رسمی داشته باشند. ترجمه­ی ارایه شده باید همراه با یک کپی تایید شده از اصل مدرک ارایه گردد. مدارک با زبان­های اشاره شده باید یک کپی تایید شده باشد و به ترجمه نیاز ندارد.

 

گام ششم – ثبت نام برخط

ثبت نام از طریق آدرس اینترنتی https://apply.vu.lt این سامانه امکان ارایه­ی مدارک را فراهم آورده است. یک حساب کاربری ساخته و ثبت نام خود را تکمیل نمایید.

 

گام هفتم – ارسال کپی مدارک

آخرین مدرک تحصیلی را همراه با سایر مدارک تکمیلی از طریق پست به این آدرس ارسال فرمایید:

Vilnius University

Office of International Admissions

Universiteto str. 3

LT-01513 Vilnius

Lithuania

گام هشتم – ارزیابی و نتایج

پس از ارسال موفق تمام مدارک مورد نیاز، ارزیابی مدارک صورت می­گیرد. نتایج نهایی اسم پذیرش پس از حدود 40 روز کاری ارایه خواهد شد. ثبت نام موفق با یک نامه­ی قبولی همراه خواهد بود.

 

لطفاً توجه نمایید که اگر برای چند برنامه­ی آموزشی درخواست ارسال نموده­اید، در هر بازه­ی زمانی تنها پاسخ یک درخواست را دریافت خواهید نمود.

 

نامه­های قبولی و همین طور مردودی پذیرش، طی سامانه­ی اسم نویسی برخط ارسال خواهد شد.

 

شاخص پذیرش: مدراک علمی، نامه­های تاییدیه، نتایج آزمون زبان انگلیسی (مخصوص آموزش­های انگلیسی زبان) و در صورت سابقه­ی کار مرتبط برای آن رشته­ی تحصیلی، آزمون عملی گرفته می­شود (لطفاً توضیحات هر رشته را مطالعه بفرمایید).

 

در صورت قبولی پذیرش، فراگیر موظف است طی هفت روز کاری مراحل پذیرش را به اتمام برساند.

 

گام نهم – هزینه­ی شهریه

اگر شما شرایط تحصیل را قبول کرده­اید، موظف هستید هزینه­ی شهریه را برای سال اول تحصیل واریز نمایید. صورت حساب توسط سامانه­ی برخط ارسال خواهد شد.

پس از گذشت 15 روز از ارسال نامه­ی قبولی آموزش، فراگیر موظف است که تسویه حساب خود را ارسال نماید (نامه­ی پیش قبولی)

پس از دریافت هزینه­ی شهریه­ی فراگیران، دفتر پذیرش بین المللی اسناد مورد نیاز را برای دریافت ویزای ملی (D) ارسال خواهد نمود و این را توسط نامه ارسال می­کند.

لطفاً توجه داشته باشید که برای فراگیران کارشناسی ارشد که بومی اتحادیه­ی اروپا هستند، تغییرات در قانون­های منطقه­ای می­تواند تغییرات اندکی را در شهریه ایجاد نماید.

گام دهم – ویزای لیتوانی

پس از دریافت مدارک مورد نیاز ار دانشگاه ویلنیوس، فراگیران باید برای ویزای ملی (D) به نزدیک­ترین سفارت جمهوری لیتوانی مراجعه کنند.

 

گام یازدهم – پذیرش دفتری در خوابگاه دانشگاه

پذیرش یکی از مهم­ترین موارد قبل از شروع دوره­ی تحصیل می­باشد. همان­طور که یک فراگیر بین­المللی برای پذیرش در دانشگاه اقدام می­کند، باید برای پذیرش در خوابگاه نیز اقدامات انجام دهد.

 

گام دوازدهم – ورود خود را هماهنگ کنید و از کمک پشتیبان بهره ببرید

در ابتدای اقامت در دانشگاه، ممکن است به کمک نیاز داشته باشید، شما می­توانید برای یک راهنما درخواست دهید. راهنمای دانشگاه ویلنیوس فراگیری است که شما را در فرودگاه یا ایستگاه قطار ملاقات می­کند و به شما کمک می­کند تا دانشگاه را بشناسید.

 

4- شهریه تحصیل

هزینه­ی شهریه­ی تحصیل به شرح ذیل می­باشد.

 

برنامه­ی تحصیل

مدت (سال)

هزینه تحصیل در سال برای شهروندان اروپایی / غیر اروپایی

زبان مورد استفاده

مطالعات یکپارچه به زبان انگلیسی

پزشکی

6

11000

انگلیسی

دندان پزشکی

5

12960

انگلیسی

تحصیلات کارشناسی به زبان انگلیسی و روسی

مدیریت کسب و کار

3.5

2200

انگلیسی

سامانه­های اطلاعاتی کسب و کار

4

2400

انگلیسی

اقتصاد

3.5

2200

انگلیسی

فیزیولوژی انگلیسی

4

2274

انگلیسی

اگلیسی و دیگر زبان­های خارجی (روسی)

4

1906

انگلیسی

سیستم­های اطلاعاتی و امنیت سایبری

3.5

3000

انگلیسی

کسب و کار بین المللی

3.5

3620

انگلیسی

مهندسی روشنایی

3.5

نامعلوم / 3500

انگلیسی

مدیریت و راه اندازی کسب و کار

4

2400

انگلیسی

مهندسی مکانیک و رباتیک

3.5

2700

انگلیسی

آموزش موسیقی

4

2700

انگلیسی

آموزش روسی

4

2274

روسی

اقتصاد پیمانه­ای

3

2400

انگلیسی

امور اجتماعی و فعالیت اجتماعی

4

2200

انگلیسی

مهندسی نرم افزار

4

2700

انگلیسی

تحصیلات کارشناسی ارشد به انگلیسی و روسی

مدیریت هنر

1.5

نا معلوم / 3300

انگلیسی

زیست شیمی

2

نامعلوم / 5000

انگلیسی

زیست فیزیک

2

نا معلوم / 5000

انگلیسی

کسب و کار انفورماتیک

2

نا معلوم / 3600

انگلیسی

آموزش حرفه­ای

1.5

3300

انگلیسی

کارتوگرافی

2

نامعلوم /3500

انگلیسی

شیمی نانو مواد

2

نا معلوم / 3500

انگلیسی

مدلسازی رایانه­ای

1.5

نا معلوم / 3500

انگلیسی

معاطالعات اروپای شرقی و روسی

1.5

3200

انگلیسی

آنالیز اقتصادی

1.5

3300

انگلیسی

اقتصاد

1.5

3300

انگلیسی

فناوری­های الکترونیک و ارتباطی

2

نا معلوم / 3900

انگلیسی

معالعات انگلیسی (بیان، زبانشناسی، جامعه شناسی)

2

3284

انگلیسی

امور مالی و بانکداری

1.5

3300

انگلیسی

امور مالی و ریاضیات محض

1.5

نا معلوم / 3250

انگلیسی

فناوری مالی

1.5

نامعلوم / 3600

انگلیسی

ژنتیک

2

نا معلوم / 5000

انگلیسی

زمین شناسی

2

نا معلوم / 3500

انگلیسی

کسب و کار بین المللی و اقتصاد

1.5

3300

انگلیسی

انفورماتیک

2

نا معلوم / 4000

انگلیسی

حقوق بین المللی و اتحادیه اروپا

1.5

2295

انگیسی / روسی

مدیریت کسب و کار بین المللی

2

نا معلوم / 3300

انگلیسی

ارتباطات بین المللی

1.5

3000

انگلیسی

مدیریت پروژه بین المللی

1.5

4850

انگلیسی

شیمی فیزیک و زندگی

2

نا معلوم / 3900

انگلیسی

MBA در کارآفرینی

1

10000 / 12000

انگلیسی

مدیریت

1.5

3300

انگلیسی

بازاریابی و ارتباط اجتماعی

1.5

3300

انگلیسی

مواد و فناوری الکترو نوری

2

نا معلوم / 3900

انگلیسی

ریاضیات

2

نا معلوم / 3250

انگلیسی

مدلسازی و آنالیز اطلاعات

1.5

نا معلوم / 3250

انگلیسی

زیست شناسی مولکولی

1.5

نا معلوم / 5000

انگلیسی

زیست فناوری مولکولی

2

نا معلوم / 5000

انگلیسی

مدیریت سیستم­های طبیعی

2

3300

انگلیسی

عصب شناسی

2

نا معلوم / 5000

انگلیسی

آموزش موسیقی

2

3600

انگلیسی

شیمی دارویی

2

نا معلوم / 3500

انگلیسی

قوانین عمومی اقتصاد

1.5

3300

انگلیسی

مدیریت کیفیت

1.5

3300

انگلیسی

گسترش منطقه­ای و ریاست

2

3300

انگلیسی

مطالعات روسی (بیان، زبان شناسی، جامعه شناسی)

2

3284

روسی

مهندسی تولید هوشمندانه

2

3600

انگلیسی

امور اجتماعی

1.5

3300

انگلیسی

مهندسی نرم افزار

2

نا معلوم / 4000

انگلیسی

سیستم­های زیستی

2

نا معلوم / 7500

انگلیسی

فیزیک تئوری و ستاره شناسی

2

نا معلوم / 3900

انگلیسی

نا معلوم: بعدا اعلان می­گردد.

 

شهریه سال اول تحصیل باید به حساب دانشگاه ویلنیوس واریز شود:

 

Account holder: Vilnius University

Address: Universitetas str. 3, LT-01513 Vilnius

Code 211950810

VAT code LT119508113

Account number LT087044060001101389

AB SEB bankas

Bank code 70440

Gedimino ave. 12, LT-01103 Vilnius

SWIFT code CBVILT2X

 

لطفا در اطلاعات پرداخت، این موارد را قید نمایید: نام، نام خانوادگی و شماره­ی واریز (برای مورد اول یا دوم).

لطفا توجه نمایید که هزینه­های مجزای بانکی بر عهده­ی واریز کننده است.

 

آن دسته از فراگیران که پروفرم نیاز دارند، با مسئول پذیرش تماس بگیرند: admissions@cr.vu.lt

 

 

[1] Stephen Bathory

[2] Cracow

[3] Albertina

 

Share this post

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *