جمهوری لیتوانی در کانون رویدادهای ۲۶ نوامبر ۲۰۱۸ در تهران

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

.سحرگاه ۲۶ نوامبر 2018، سه کشور بالتیک (استونی، لتونی و لیتوانی) سالگرد استقرار استقلال خود را در تهران جشن می گیرند

 

logo-1.png
Consulate of the Republic of lithuania in I.R.Iran
Address: No. 1, Changizi Alley, Alef St., Velenjak, Tehran
Phone number: +982122043658
E-mail: Info@lithuania-consulate.ir
Copyright © 2019 Lithuania-consulate.ir All rights reserved. 
Consulate of the Republic lithuania of Iran

Search