جمهوری لیتوانی در کانون رویدادهای ۲۶ نوامبر ۲۰۱۸ در تهران

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

.سحرگاه ۲۶ نوامبر 2018، سه کشور بالتیک (استونی، لتونی و لیتوانی) سالگرد استقرار استقلال خود را در تهران جشن می گیرند

 

logo-1.png
Consulate of the Republic
lithuania of Iran
No. 1, Changizi Alley, Alef St., Velenjak, Tehran
call : +989120413211
email : info@lithuania-consulate.ir

Latest articles

Consulate of the Republic lithuania of Iran

Search