موزه توهمات و خطای دید لیتوانی

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

موزه ای جذاب، مفرح و بسیار غیر منتظره! در مساحتی با ابعاد 400 متر مربع و مملو از توهمات سه بعدی و تجربیات خاصی است که ذهن شما را درگیر می کند؛ همچنین برنامه هایی در موزه اجرا می شود.

 

شرایط استفاده

بزرگسال: 11 یورو

دانش آموز و بچه­ های مدرسه ای: 9 یورو

کودکان زیر 7 سال (سه کودک به ازای هر بزرگسال): رایگان

بلیت خانوادگی (2 کودک و 2 بزرگسال): 36 یورو

 

رویدادها و نمایشگاه موقت

بزرگسال: 7 یورو

دانش آموز و بچه­های مدرسه ای: 6 یورو

کودکان زیر 7 سال (سه کودک به ازای هر بزرگسال): رایگان

بلیت خانوادگی (2 کودک و 2 بزرگسال): 24 یورو

 

 

 

 

logo-1.png
Honorary Consulate of the Republic of lithuania in I.R.Iran
Address: No. 13, Changizi Alley, Alef St., Velenjak, Tehran
Phone number: +982122039585
E-mail: Info@lithuania-consulate.ir
Copyright © 2019 Lithuania-consulate.ir All rights reserved. 
Honorary Consulate of the Republic Lithuania in I.R.Iran

Search