امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

این موزه در سراسر اروپا بی همتاست! شما می توانید در این موزه، سفر در زمان را تجربه کنید و این تجربه را به لطف گرافیک رایانه ای چند لایه ای و لیزرها ره می دهد. این موزه تاریخی 700 ساله از پایتخت لیتوانی را مطرح می کند. این بازدید 15 دقیقه زمان می برد و در این مدت، بیننده لحظات و نکات کلیدی و تاریخی و مهم ویلنیوس را می بیند (داستان عاشقانه بین سیگسموند آگوستوس و باربورا رادویلیتی، شکوفایی باروک، راهپیمایی ارتش ناپلئون)؛ یک سفر مجازی از قرون وسطایی تا پایتخت امروزی به هشت زبان برگزار می شود.

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

1-    معرفی

دانشگاه کازینیراس سیموناویچو (KSU) در سال 2003 تأسیس شده و به عنوان یک موسسه آموزش عالی در شهرهای ویلنیوس و کلایپدیا ساختمان های آموزشی دارد. این موسسه برای اعتلای سطح آموزشی کشور فعالیت می کند.

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

دانشگاه علوم کاربردی آلیتائوس کالجیا، دارای سابقه طولانی در زمینه آموزشی مبتنی بر  فعالیت های تمرینی است.

این موسسه برنامه های آموزشی ملی و بین المللی در سطح کارشناسی دارد. 11 برنامه آموزشی که پنج مورد آن بین المللی و به زبان انگلیسی است و طبق استانداردهای بین المللی اجرا می شود. برنامه های آموزشی توسعه یافته و همواره به روزترین قطعات به آن ها اضافه شده است.

logo-1.png
Honorary Consulate of the Republic of lithuania in I.R.Iran
Address: No. 1, Changizi Alley, Alef St., Velenjak, Tehran
Phone number: +982122043658
E-mail: Info@lithuania-consulate.ir
Copyright © 2019 Lithuania-consulate.ir All rights reserved. 
Honorary Consulate of the Republic Lithuania in I.R.Iran

Search