لیتوانی میزبان جام جهانی فوتسال 2020

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

کشور لیتوانی به عنوان میزبان بازی­های جام جهانی 2020  فوتسال انتخاب شد!

این انتخاب توسط فیفا صورت گرفته است. این سازمان پس از بازدید و بررسی کشورهای روآندا، ایران، ژاپن و نیوزلند، لیتوانی را انتخاب نموده است.

این بازی­ها طی 12 سپتامبر الی 4 اوکتبر 2020 میلادی انجام می­شود؛ این اولین فینال فیفا در کشور لیتوانی است، کشوری که قهرمان زیر 19 سال در 2013 و قهرمان بانوان زیر17 سال در 2018 بوده است.

این سومین جام جهانی فوتسال است که در اروپا برگزار می­شود، اولی در سال 1996 در اسپانیا بوده است.

 

برنامه جام جهانی 2020 به شرح ذیل است:

دور گروهی: 12 20 سپتامبر

یک شانزدهم: 22 24 سپتامبر

یک چهارم: 27 28 سپتامبر

نیمه نهایی: 30 سپتامبر 2020

بازی رده بندی: 4 اکتبر 2020

بازی نهایی: 4 اکتبر 2020

 

logo-1.png
Honorary Consulate of the Republic of lithuania in I.R.Iran
Address: No. 13, Changizi Alley, Alef St., Velenjak, Tehran
Phone number: +982122039585
E-mail: Info@lithuania-consulate.ir
Copyright © 2019 Lithuania-consulate.ir All rights reserved. 
Honorary Consulate of the Republic Lithuania in I.R.Iran

Search