تحلیلگر مالی سابق و رئیس جمهور جدید لیتوانی، سوگند یاد کرد

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

 تحلیلگر مالی سابق بانک به عنوان رئیس جمهور جدید لیتوانی قسم خورد و در راس کشور سه میلیون نفری حوزه دریای بالتیک قرار گرفت.

رئیس جمهور «نائوسدا» ۵۵ ساله شخصی است که در انتخابات ماه می به عنوان نفر برگزیده معرفی شد و امروز (۱۲ ژولای) به همراه خانواده در  پارلمان لیتوانی  حضور پیدا کرده و قسم یاد نمود.

نائوسدا که به عنوان اولین سفر خارجی به لهستان رفته است، بیان داشت: «باید به یاد داشته باشیم که آزادی یک هدیه نیست، بلکه باید آن را به دست آورده و مراقبت نمود.»

logo-1.png
Honorary Consulate of the Republic of lithuania in I.R.Iran
Address: No. 13, Changizi Alley, Alef St., Velenjak, Tehran
Phone number: +982122039585
E-mail: Info@lithuania-consulate.ir
Copyright © 2019 Lithuania-consulate.ir All rights reserved. 
Honorary Consulate of the Republic Lithuania in I.R.Iran

Search