دولت، سیاست

لیتوانی یک جمهوری دموکراتیک مستقل با پارلمان چند حزبی است. قانون اساسی دولت ما در مجلس سنا (همانطور که ما پارلمان نامیده می شود) و اجرایی - در دولت است. سیاست خارجی لیتوانی توسط رئیس جمهور و دولت انجام می شود.

دوران ریاست جمهوری در کشور ما 5 سال است. رئیس جمهور توسط همه شهروندان لیتوانی که بیش از 18 سال دارند انتخاب می شوند. رئیس جمهور می تواند برای بیش از دو دوره متوالی انتخاب شود.
پس از استقلال، اکنون کشور ما توسط هفتمین رئیس جمهور خود و اولین رئیس جمهور زن اداره می شود. ایشان خانم «دالیا گریبوسکایته» (Dalia Grybauskaitė) هستند.


Image
دالیا گریبوسکایتیه، اولین زن به عنوان رئیس جمهور لیتوانی انتخاب شد. علاوه بر این، او کمربند سیاه را در کاراته دارد. عکس: ج. G. Barysaitė


Seimas - نام پارلمان ما، مجلس قانونگذاری عالی است. مجلس نمایندگان یک مجلس نمایندگان است که 141 عضو آن در انتخابات مستقیم و مخفی به مدت 4 سال انتخاب می شوند. نخستین نشست مجلس نمایندگان بعد از انتخابات توسط یکی از اعضاء ارشد سابق برگزار می شود.

دولت از نخست وزیر تشکیل شده و به عنوان رئیس آن عمل می کند و یک کابینه با 14 وزیر کشور را اداره می کنند.

لیتوانی یک جمهوری چند حزبی است. محبوب ترین احزاب در لیتوانی، سوسیال دموکرات و اتحاد ملی - دموکرات مسیحی لیتوانی هستند.
logo-1.png
Honorary Consulate of the Republic of lithuania in I.R.Iran
Address: No. 13, Changizi Alley, Alef St., Velenjak, Tehran
Phone number: +982122039585
E-mail: Info@lithuania-consulate.ir
Copyright © 2019 Lithuania-consulate.ir All rights reserved. 
Honorary Consulate of the Republic Lithuania in I.R.Iran

Search