تحصیل در لیتوانی

آیا می خواهید در لیتوانی تحصیل کنید؟ همیشه برای حضور شما آماده هستیم وخیر مقدم می گوییم.

مدارک کسب شده در لیتوانی، در خارج از این کشور نیز معتبر هستند. همچنین کشور ما با 16 کشور دیگر نیز تفاهم تبادل دانشجو دارد که می توانید از این آیتم استفاده نمایید (ایران جزو این تفاهم نیست؛ 25-11-1397).
در مدارس دولتی از زبان لیتوانیایی استفاده می شود. در برخی مدارس و موسسات آموزش عالی امکان تحصیل به زبان هایی غیر از لیتوانیایی نیز ممکن است.  برای مثال، دانشجویان خارجی به زبان انگلیسی تحصیل خواهند نمود.

شهریه آموزش
بهترین محصل ها برای آموزش هزینه ای پرداخت نمی کنند. تعداد و شرایط این نوع آموزش از طرف دولت تعیین و اعمال می گردد.
در مدارج تحصیلات تکمیلی، هر دانشگاه و موسسه شهریه خاص خود را خواهد داشت. 
دانشجویان خارجی نیز می توانند طبق قوانین هر دانشگاه (در سایت اینترنتی دانشگاه و سایت اینترنتی سفارت لیتوانی در ایران، قابل دسترسی است) در کشور لیتوانی تحصیل کنند.

برنامه های آموزشی
تحصیل در لیتوانی به دو بخش آموزش عالی و آموزش ابتدایی تقسیم می شود.

سه دوره مطالعات وجود دارد: اول، لیسانس حرفه ای یا مدرک کارشناسی، دوم، مدرک کارشناسی ارشد و سومین مدرک دکترا است. مطالعات ممکن است به صورت پاره وقت و تمام وقت باشد.

برنامه های تحصیلی توسط 24 کالج (شامل 11 کالج خصوصی) و 23 دانشگاه (از جمله 9 دانشگاه خصوصی) ارائه شده است.

دانش آموزانی که دارای موفقیت های خوب هستند، ممکن است با کمک مالی مدارک تحصیلی تحت مدرک تحصیلی مدارس مربوطه قرار بگیرند. دانش آموزان با معیارهای خاصی که توسط دولت تعیین می شود، ممکن است با کمک های اجتماعی تأمین شوند.

سال تحصیلی به ترم و دوره تعطیل تقسیم می شود. آغاز و پایان یک سال تحصیلی و یک ترم و همچنین دوره تعطیلات توسط هر مدرسه عالی آموزش عالی به طور جداگانه تعیین می شود. در تابستان دانش آموزان حق دارند حداقل یک ماه تعطیلات بدون وقفه داشته باشند.
logo-1.png
Honorary Consulate of the Republic of lithuania in I.R.Iran
Address: No. 13, Changizi Alley, Alef St., Velenjak, Tehran
Phone number: +982122039585
E-mail: Info@lithuania-consulate.ir
Copyright © 2019 Lithuania-consulate.ir All rights reserved. 
Honorary Consulate of the Republic Lithuania in I.R.Iran

Search