وزیر امور خارجه لیتوانی با معاون رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران دیدار کرد

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

در تاریخ ۸ ژوئن، معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در دومین روز از سفر خود به جمهوری لیتوانی، با لیناس لینکه ویشوس وزیر امورخارجه این کشور دیدار و

گفتگو کرد

در این دیدار که رامین مهمان پرست سفیر آکرودیته جمهوری اسلامی ایران در لیتوانی هم حضور داشت دو کشور ظرفیت های موجود را برای ارتقای مناسبات بررسی کردند

ابتکار با اشاره به میزبانی موفق لیتوانی در برگزاری نشست رهبران سیاسی زنان جهان؛ بر استفاده از تجربیات و آموزه های دو کشور درخصوص چالشهای اجتماعی و امور مربوط به خانواده تاکید کرد

وی با ابراز امیدواری درباره افتتاح سفارتخانه های دو کشور در آینده نزدیک‏، در ادامه به شرایط جدید حاصل از خروج یک طرفه و ناخوشایند آمریکا از برجام اشاره و عواقب و پیامدهای آن و مواضع جمهوری اسلامی ایران را تشریح کرد

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده خروج آمریکا از برجام را نقض این قرارداد و و مظهر بی اعتمادی دانست

معصومه ابتکار جمهوری اسلامی ایران را نمونه یک اسلام معتدل دانست که در جنگ با تروریسم و افراط گرایی حضوری جدی دارد

وزیرامور خارجه لیتوانی هم با تایید نقطه نظرات معاون رئیس جمهور کشورمان گفت: درخصوص مساله برجام در اتحادیه اروپا اعضا به طور دائم در حال تبادل نظر هستند و تاکید کرد که باید راه گفتگو همواره باز باشد

معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده برای شرکت در نشست رهبران سیاسی زنان جهان به کشور لیتوانی سفر کرده است

logo-1.png
Consulate of the Republic
lithuania of Iran
No. 1, Changizi Alley, Alef St., Velenjak, Tehran
call : +989120413211
email : info@lithuania-consulate.ir

Latest articles

Consulate of the Republic lithuania of Iran

Search