جشن 100 سالگی استقلال کشورهای حوزه ی بالتیک در سال 2018 میلادی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

.در سال 2018 سه کشور بالتیک (استونی، لتونی و لیتوانی) صد سالگی استقلال خود را جشن می گیرند

 هر یک از دولتهای کشورهای بالتیک، یک سند اعلام کرد که دولت مستقل خود را در سال 1918 بازسازی کند. مردم تصمیم گرفتند که مسئولیت آیندۀ خود را به دست گیرند. مردم بالتیک .تقریبا صد ساله درگیر ساختن کشور خود و تصمیم گیری با یکدیگر هستند. اکنون می توانند احساس آزادی کنند و بتوانند دستاوردهای خود را با جهان به اشتراک بگذارند

 مراسم سالگرد صد سالگی کشورهای استونی، لتونی و لیتوانی فرصت هایی را فراهم می کند تا شادی را با هم تجربه کنند و امید را در مورد آینده ی بالتیک تزریق نمایند

logo-1.png
Consulate of the Republic
lithuania of Iran
No. 1, Changizi Alley, Alef St., Velenjak, Tehran
call : +989120413211
email : info@lithuania-consulate.ir

Latest articles

Consulate of the Republic lithuania of Iran

Search