دسته‌بندی نشده

نوع زندگی

نوع زندگی احتمالا به راحتی کلمات را برای توصیف بسیاری از ملت ها پیدا خواهید کرد، برای مثال فرانسوی عاشقانه، انگلیسی اشرافی، آلمانی های منظم و منطقی و یا ایتالیایی های گرم و سرد. اما در مورد لیتوانی چه می توان گفت؟ برای این، شما باید نگاه عمیقتری به شیوه زندگی داشته باشید - فرهنگ،...

دولت و سیاست

دولت، سیاست لیتوانی یک جمهوری دموکراتیک مستقل با پارلمان چند حزبی است. قانون اساسی دولت ما در مجلس سنا (همانطور که ما پارلمان نامیده می شود) و اجرایی - در دولت است. سیاست خارجی لیتوانی توسط رئیس جمهور و دولت انجام می شود. (بیشتر…)

زندگی در لیتوانی – کیفیت زندگی

1- مقدمه Eurofound تحقیق، جمع­آوری و پردازش اطلاعات را در خصوص طیف وسیعی از موضوعات کاری و اجتماعی انجام داده است. این اطلاعات در مورد هر کشور از 28 عضو اتحادیه­ی اروپا نیز انجام شده است. اکثر اطلاعات نیز به زبان انگلیسی و برخی با زبان­های دیگر اروپایی در دسترس هستند. این موسسه با یافتن ارتباط...

زندگی در لیتوانی؛ کیفیت جامعه

1- مقدمه Eurofound تحقیق، جمع­آوری و پردازش اطلاعات را در خصوص طیف وسیعی از موضوعات کاری و اجتماعی انجام داده است. این اطلاعات در مورد هر کشور از 28 عضو اتحادیه­ی اروپا نیز انجام شده است. اکثر اطلاعات نیز به زبان انگلیسی و برخی با زبان­های دیگر اروپایی در دسترس هستند. این موسسه با یافتن ارتباط...