کنسولگری افتخاری

در تاریخ ۱۲ دسامبر ۲۰۱۷ اولین کنسولگری افتخاری جمهوری لیتوانی در جمهوری اسلامی ایران افتتاح شد. آقای محسن کریمی طبسی، یک تاجر موفق، به عنوان کنسول افتخاری جمهوری لیتوانی منصوب شد و مسئولیت کنسولگری را به عهده گرفت.

untitled-11fa

دکتر محسن کریمی طبسی

سفیر صلح جهانی 
کنسول افتخاری جمهوری لیتوانی در تهران

تاریخ تولد: 14/11/1346
محل تولد: ایران ، فریمان
تحصیلات: دکترای حقوق بین الملل