موزه ملی لیتوانی

موزه ملی لیتوانی

1- معرفی

این موزه بزرگترین مخزن میراث فرهنگی لیتوانی و قدیمی ترین موزه کشور است که شامل نمایشگاه هایی با ارایه های معتبر که تاریخ، فرهنگ و آداب و رسوم سنتی لیتوانی را نشان می دهد. برنامه های موزه با رویدادهای آموزشی مختلف و کارگاه های خلاقانه ای که شرکت کنندگان طی آن می توانند در اکتشاف زنده نمایشگاه ها شرکت کنند، تکمیل می شود.

 

2- مکان ها

2-1- توپخانه ی جدید

قیمت بلیط
بزرگسال 3,00 €
بلیط های تخفیفی 1,50 €
یک راهنمای لیتوانیایی تور به همراه گروه 20 نفره 10,00 €
یک راهنمای خارجی تور به همراه گروه 20 نفره 15,00 €
راهنمایی صوتی 3,00 €
هزینه بلیت اردوهای کلاسی 0,50 €

 

زمان های ارایه خدمات
دو شنبه بسته
سه شنبه 10.00 – 18.00
چهارشنبه 10.00 – 18.00
پنج شنبه 10.00 – 18.00
جمعه 10.00 – 18.00
شنبه 10.00 – 18.00
یک شنبه 10.00 – 18.00

 

 

2-2- توپخانه قدیمی

قیمت بلیت
بزرگسال 3,00 €
بلیت­های تخفیفی 1,50 €
یک راهنمای تور لیتوانیایی به همراه 20 نفر 10,00 €
یک راهنمای تور خارجی به همراه 20 نفر 15,00 €
راهنمای صوتی 3,00 €
هزینه­ی اردوهای کلاسی 0,50 €

 

زمان های فعالیت
دوشنبه بسته
سه شنبه 10.00 – 18.00
چهار شنبه 10.00 – 18.00
پنج شنبه 10.00 – 18.00
جمعه 10.00 – 18.00
شنبه 10.00 – 18.00
یک شنبه 10.00 – 18.00

 

 

2-3- بزرگ قلعه ی گدیمیناس

قیمت بلیت
بزرگسال 5.000
بچه های مدرسه ای و دانش آموزان 2.00
یک راهنمای تور لیتوانیایی به همراه 20 نفر 10.000
یک راهنمای تور خارجی به همراه 5 نفر 10.000
یک راهنمای تور خارجی به همراه 20 نفر 15.000

 

زمان های فعالیت
  April – September October – March
دوشنبه 10.00 – 21.00 10.00 – 18.00
سه شنبه 10.00 – 21.00 10.00 – 18.00
چهار شنبه 10.00 – 21.00 10.00 – 18.00
پنج شنبه 10.00 – 21.00 10.00 – 18.00
جمعه 10.00 – 21.00 10.00 – 18.00
شنبه 10.00 – 21.00 10.00 – 18.00
یک شنبه 10.00 – 21.00 10.00 – 18.00

 

 

2-4- پیاده رو به تپه ی گدیمیناس

هزینه بلیت
بالا و پایین 2.000
بالا یا پایین 1.000

 

زمان های فعالیت
  April – September October – March
دوشنبه 10.00 – 21.00 10.00 – 18.00
سه شنبه 10.00 – 21.00 10.00 – 18.00
چهار شنبه 10.00 – 21.00 10.00 – 18.00
پنج شنبه 10.00 – 21.00 10.00 – 18.00
جمعه 10.00 – 21.00 10.00 – 18.00
شنبه 10.00 – 21.00 10.00 – 18.00
یک شنبه 10.00 – 21.00 10.00 – 18.00

 

 

2-5- پایه های دیوار دفاعی

هزینه بلیت
بزرگسال 4.00
بلیت های تخفیفی 2.00
راهنمای تور لیتوانیایی به همراه 20 نفر 10.00
راهنمای تور خارجی به همراه 20 نفر 15.00
هزینه برای کلاس های دانش آموزی 1.00
راهنمای صوتی 3.00

زمان های فعالیت
دوشنبه بسته
سه شنبه 10.00 – 18.00
چهار شنبه 10.00 – 18.00
پنج شنبه 10.00 – 18.00
جمعه 10.00 – 18.00
شنبه 10.00 – 18.00
یک شنبه 10.00 – 18.00

 

 

2-6- خانه-موزه کازیس وارنلیس

قیمت بلیت
یک راهنما برای یک نفر 4.00
* یک راهنمای تور برای دانش آموزان و کودکان 2.00
* این مورد تنها با هماهنگی قبلی ممکن است

زمان های فعالیت
دوشنبه بسته
سه شنبه 10.00 – 17.00
چهار شنبه 10.00 – 17.00
پنج شنبه 10.00 – 17.00
جمعه 10.00 – 17.00
شنبه 10.00 – 17.00
یک شنبه 10.00 – 17.00

 

 

2-7- خانه ی Signatories

قیمت بلیت
بزرگسال 2.00
بلیت های تخفیفی 1.00
راهنمای تور لیتوانیایی برای 20 نفر 10.00
راهنمای تور خارجی برای 20 نفر 15.00

زمان های فعالیت
دوشنبه بسته
سه شنبه 10.00 – 18.00
چهار شنبه 10.00 – 18.00
پنج شنبه 10.00 – 18.00
جمعه 10.00 – 18.00
شنبه 10.00 – 18.00
یک شنبه Closed

 

 

2-8- موزه ی Vincas Kudirka

هزینه بلیت
بزرگسال 2.00
بلیت های تخفیفی 1.00
راهنمای تور لیتوانیایی برای 20 نفر 5.00
هزینه برای دانش آموزان و کودکان 0.50

زمان های فعالیت
  May – September October – April
دو شنبه بسته بسته
سه شنبه 10.00 – 17.00 10.00 – 17.00
چهار شنبه 10.00 – 17.00 10.00 – 17.00
پنج شنبه 10.00 – 17.00 10.00 – 17.00
جمعه 10.00 – 17.00 10.00 – 17.00
شنبه 10.00 – 17.00 10.00 – 17.00
یک شنبه 10.00 – 15.00 *بسته

 

به جز آخرین یکشنبه های هر ماه

 

2-9- محل تولد Jonas Basanavicius

هزینه بلیت
بزرگسال 2.00
یک راهنما برای 20 نفر 10.00
هزینه راهنمایی برای تورهای دانش آموزی 1.00
برنامه آموزشی برای دانش آموزان (20 نفر) 2.00
فیلمبرداری و ضبط تصاویر در مزرعه ای در محل تولد جوناس باسانیویسیوس 10.00

زمان های فعالیت
  May – September October – April
دو شنبه 9.00 – 18.00 9.00 – 17.00
سه شنبه 9.00 – 18.00 9.00 – 17.00
چهار شنبه 9.00 – 18.00 9.00 – 17.00
پنج شنبه 9.00 – 18.00 9.00 – 17.00
جمعه 9.00 – 18.00 9.00 – 17.00
شنبه 9.00 – 18.00 10.00 – 17.00
یک شنبه 9.00 – 15.00 *بسته

 

*به جز یک شنبه های آخر هر ماه

 

 

2-10- خانه ی Jonas Sliupas

هزینه بلیت
بزرگسال 2.00
بلیت های تخفیفی 1.00
راهنمای تور برای 20 نفر 5.00
هزینه تور برای دانش آموزان 0.50

زمان های فعالیت
  May – August September – April
دو شنبه Closed Closed
سه شنبه 11.00 – 18.00 11.00 – 17.00
چهارشنبه 11.00 – 18.00 11.00 – 17.00
پنج شنبه 11.00 – 18.00 11.00 – 17.00
جمعه 11.00 – 18.00 11.00 – 17.00
شنبه 11.00 – 18.00 11.00 – 17.00
یک شنبه 11.00 – 18.00 *بسته
به جز یک شنبه های آخر هر ماه

 

 

3- مجموعه ها

 

عصر سنگی

 

عصر نئولیت

 

عصر برنز

 

تپه های باستانی

 

بناهای تاریخی

 

قلعه ویلنیوس

 

شهر ویلنیوس

 

عصر میانه در لیتوانی

 

Share this post

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *