زندگی در لیتوانی؛ کیفیت جامعه

زندگی در لیتوانی؛ کیفیت جامعه

1- مقدمه

Eurofound تحقیق، جمع­آوری و پردازش اطلاعات را در خصوص طیف وسیعی از موضوعات کاری و اجتماعی انجام داده است. این اطلاعات در مورد هر کشور از 28 عضو اتحادیه­ی اروپا نیز انجام شده است. اکثر اطلاعات نیز به زبان انگلیسی و برخی با زبان­های دیگر اروپایی در دسترس هستند.

این موسسه با یافتن ارتباط میان اطلعات موجود و همچنین بررسی اطلاعات متناظر کشورها، وضعیت کیفیت زندگی و کار را در هر کشور ارایه می­دهد. آنچه که در این گزارش مهم است، پیش­بینی وضعیت کاری و اجتماعی جوامع است. این اطلاعات در استراتژی قوانین اقتصادی در این بررسی­ها در نظر گرفته شده است.

 

2- زندگی کردن در لیتوانی

اطلاعات سطح – کشور از موسسه­ی بررسی کیفیت زندگی در اروپا (EQLS)

1-2- کیفیت جامعه
اختلاف میان افراد پولدار و فقیر در جامعه­ی لیتوانی از سال 2011 کاهش یافته است، این مقدار از 60 % در سال 2011، به مقدار 51 % در سال 2016 رسیده است. در هر حال، این شاخص بسیار بالاتر از متوسط اتحادیه­ی اروپا می­باشد (29 % در سال 2016). توسعه­ی مثبت را می­توان در میان مذاهب و نژادها مشاهده نمود: گزارشات مرتبط از سال 2003 تا سال 2016 رشد 20 % را نشان می­دهد. همچنان این شاخص پایین­تر از اتحادیه­ی اروپا می­باشد (41 % در سال 2016).

Share this post

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *