دولت ، سیاست

Check out our Latest News!

دولت و سیاست

لیتوانی یک جمهوری دموکراتیک مستقل با پارلمانی چند حزبی است. قدرت قانونگذاری کشور ما که سیما (همانطور كه ​​ما پارلمان خود را می نامیم) معین میکند به عهده دولت است. سیاست خارجی لیتوانی توسط رئیس جمهور و دولت انجام می شود.

دوره ریاست جمهوری 5 سال است. رئیس جمهور توسط همه شهروندان لیتوانی که بیش از 18 سال سن دارند انتخاب می شود. رئیس جمهور نمی تواند بیش از دو دوره متوالی انتخاب شود. در حال حاضر ، کشور ما توسط رئیس دولت هشتم ،  پس از استقلال ، گیتاناس ناوسدا ، هدایت می شود.

رئیس جمهور گیتاناس ناوسودا و بانوی اول دیانا ناوسودینو در مراسم تحلیف رئیس جمهور لیتوانی ، 12 ژوئیه 2019

 

Seimas – نام مجلس ما ، نهاد عالی قانونگذاری است. سیماس یک مجلس تک مجلسی است با 141 عضو که در انتخابات مستقیم و مخفی برای یک دوره 4 ساله انتخاب می شوند. اولین جلسه سیما پس از انتخابات توسط بزرگترین عضو سیما افتتاح می شود.

 

دولت متشکل از نخست وزیر است ، که به عنوان رئیس عمل می کند ، و کابینه ای متشکل از 14 وزیرمی باشد .