دانشگاه کازینیراس سیموناویچو

دانشگاه کازینیراس سیموناویچو

1- معرفی

دانشگاه کازینیراس سیموناویچو (KSU) در سال 2003 تأسیس شده و به عنوان یک موسسه آموزش عالی در شهرهای ویلنیوس و کلایپدیا ساختمان های آموزشی دارد. این موسسه برای اعتلای سطح آموزشی کشور فعالیت می کند.

مطالعات مباحث اساسی علوم اجتماعی، مدیریت و کسب و کار، مدیریت عمومی، حقوق، ارتباطات، اقتصاد، علوم سیاسی و جامعه شناسی الی علوم و فناوری اطلاعات می باشد. این دانشگاه 13 آموزش کارشناسی و 6 آموزش کارشناسی ارشد را ارایه می دهد.

2- کارشناسی

2-1- صنعت مد

پایان نام نویسی
شروع کلاسها
مدت زمان آموزش تمام وقت 3.5 سال
شهزیه اعضاء اتحادیه اروپا (یورو) 3400 + 100
شهریه افراد خارج از اتحادیه اروپا (یورو) 3400 + 100

صنعت مد که در این دانشگاه تدریس می شود، تنها نمونه از این آموزش در شمال شرقی اروپاست. این دانشگاه نه تنها مدیریت مد، تاریخ و روانشناسی را ارائه می دهد، بلکه توانایی برنامه ریزی بازار مد و پیش بینی تغییرات آن را نیز آموزش می دهد.

 

2-2- صنایع سرگرمی و گردشگری

پایان نام نویسی
شروع کلاسها
مدت زمان آموزش تمام وقت 3.5 سال
شهزیه اعضاء اتحادیه اروپا (یورو) 3400 + 100
شهریه افراد خارج از اتحادیه اروپا (یورو) 3400 + 100

بازار کار قرن بیست و یکم به طور فزاینده ای حرفه ای ها را ترجیح می دهد که بتوانند مناطق مختلف را به روشی کاملاً کیفی و حرفه ای کنترل و پیوند دهند. برنامه آموزشی سرگرمی و گردشگری مبتنی بر نوآوری، مهارت هایی را برای افراد و هم برای شرکت های سرگرمی و گردشگری ایجاد می کند.

بنابراین، متخصص نه تنها برنامه ریزی می کند، بلکه محصولات تفریحی را نیز به فروش می رساند، هماهنگی سرگرمی ها را ایجاد می کند، بازاریابی جذاب خود را ایجاد می کند و بنابراین نیاز جامعه قرن بیست و یکم را هم برای مسافرت و هم سرگرمی نشان می دهد.

2-3- ارتباطات سیاسی و روزنامه نگاری

پایان نام نویسی
شروع کلاسها
مدت زمان آموزش تمام وقت 3.5 سال
شهزیه اعضاء اتحادیه اروپا (یورو) 3400 + 100
شهریه افراد خارج از اتحادیه اروپا (یورو) 3400 + 100

برنامه آموزشی مطالعات ارتباطات سیاسی و روزنامه نگاری، با آموزش عملی آخرین فناوری ها، ایجاد استراتژی سیاسی و قرارگیری در محیط های اجتماعی را تمرین می کنند. طی آموزش، فراگیران با شرایط سیاسی اجتماعات مختلف، آشنا می شوند. سیاست هر دو شرایط عمومی و خصوصی انسان ها را شامل می شود.

2-4- مدیریت هوایی (هواپیمایی)

پایان نام نویسی
شروع کلاسها
مدت زمان آموزش تمام وقت 3.5 سال
شهزیه اعضاء اتحادیه اروپا (یورو) 3960 + 100
شهریه افراد خارج از اتحادیه اروپا (یورو) 4460 + 100

برای پاسخ به فراگیری جهانی و گستردگی صنایع هوایی، آموزش مدیران صنعت هوایی در این دانشگاه انجام شده است، که البته به مباحثی همچون مدیریت مدرن صنایع هوایی در راس این آموزش ها قرار گرفته است تا نفرات آموزش دیده، بتواند شرایط مدیریتی و رقابتی را درک نموده و تصمیمات درستی اتخاذ کند.

 

2-5- مدیریت هوایی آنلاین

پایان نام نویسی
شروع کلاسها
مدت زمان آموزش تمام وقت 3.5 سال
شهزیه اعضاء اتحادیه اروپا (یورو) 1980 + 100
شهریه افراد خارج از اتحادیه اروپا (یورو) 2230 + 100

برای پاسخ به فراگیری جهانی و گستردگی صنایع هوایی، آموزش مدیران صنعت هوایی در این دانشگاه انجام شده است، که البته به مباحثی همچون مدیریت مدرن صنایع هوایی در راس این آموزش ها قرار گرفته است تا نفرات آموزش دیده، بتواند شرایط مدیریتی و رقابتی را درک نموده و تصمیمات درستی اتخاذ کند.

 

2-6- بازاریابی و تبلیغات

پایان نام نویسی
شروع کلاسها
مدت زمان آموزش تمام وقت 3.5 سال
شهزیه اعضاء اتحادیه اروپا (یورو) 3400 + 100
شهریه افراد خارج از اتحادیه اروپا (یورو) 3400 + 100

بازاریابی یکی از عوامل مهم در تدوین و ایجاد یک سازمان تجاری است و حرفه ای بودن در این مورد یکی از نیازهای آتی هر نوع کسب و کار خواهد بود. هدف این برنامه آموزشی تمرین شرایط خاص فروش، توانایی گسترش و ایجاد استراتژی های بازاریابی است تا بتوان بهترین مراتب را برای انجام عملیات بازاریابی اتخاذ کنند.

2-7- کارآفرینی و مدیریت

پایان نام نویسی
شروع کلاسها
مدت زمان آموزش تمام وقت 3.5 سال
شهزیه اعضاء اتحادیه اروپا (یورو) 3400 + 100
شهریه افراد خارج از اتحادیه اروپا (یورو) 3400 + 100

کارآفرینی به عنوان یک توانایی برای ایجاد یا مشاهده ایده های ارزشمند را مشاهده می کند تا بتواند از منابع استفاده کرده و کسب و کارهای جدید را ایجاد کند و خطرات یک کسب وکار نوپا را بپذیرد. مدیریت کارآفرینی به عنوان یکی از ایده های مدیریتی است که بر ایجاد و ارزیابی استارت-آپ ها می انجامد و به همین دلیل، با سایر شاخه های مدیریتی بسیار متفاوت است. کارآفرینی بخشی از اقتصاد با شاخه های علم، هنر، جامعه شناسی و زندگی اجتماعی است.

هدف از این آموزش، آموزش دادن افراد حرفه ای کسب و کار است که توانایی نوآوری های اقتصادی را داشته باشند.

2-8- مدیریت کسب و کار

پایان نام نویسی
شروع کلاسها
مدت زمان آموزش تمام وقت 3.5 سال
شهزیه اعضاء اتحادیه اروپا (یورو) 3400 + 100
شهریه افراد خارج از اتحادیه اروپا (یورو) 3400 + 100

هدف اصلی برنامه آموزشی مدیریت کسب و کار آموزش مدیران کسب و کار حرفه ای است که در محیط های کسب و کار و تغییرات فناورانه، تغییرات شاخص های بازار، توانایی های خاصی برای مدیریت ارزش ها خواهد داشت. آموزش ها مبتنی بر شخصیتی خلاق، کارآفرینانه و مسئولیت پذیر اجتماعی است که قادر به ارزیابی منطقی خطرات و توانایی های خود باشد و با استفاده از فرصت های بازار، آینده خود را در جهان در حال تغییر ایجاد کند.

3- کارشناسی ارشد

3-1- اطلاعات یکپارچه خلاقانه

پایان نام نویسی
شروع کلاسها
مدت زمان آموزش تمام وقت 1.5 سال
شهزیه اعضاء اتحادیه اروپا (یورو) 4100 + 100
شهریه افراد خارج از اتحادیه اروپا (یورو) 4100 + 100

خلاقیت نقشی اساسی در ارتباطات کاری در حوزه کسب و کار، ایجاد تصور بازار و وارد کردن یک برند به بازار ایفا می کند. با ادغام حوزه های عمومی و خلاقیت ها، متخصصان ارتباطات خلاق در بخش دولتی و خصوصی فعالیت می کنند، محصولات ارتباطات رسانه ای، فناوری دیجیتال و نوآوری اجتماعی را مدیریت و آزمایش می کنند. جهت گیری عالی در زمینه ارتباطات یکپارچه، امکان اجرای استراتژی های خلاقانه عمومی و اقتصادی را برای رهبری اتحادیه اروپا در سطح بین المللی و حتی بین قاره ای فراهم می آورد.

3-2- نوآوری و مدیریت سازمانی

پایان نام نویسی
شروع کلاسها
مدت زمان آموزش تمام وقت 1.5 سال
شهزیه اعضاء اتحادیه اروپا (یورو) 4100 + 100
شهریه افراد خارج از اتحادیه اروپا (یورو) 4100 + 100

منحصر به فرد بودن برنامه مطالعات، رویکرد ابتکاری آن در مدیریت شرکت، فرآیندهای سازمانی، تمرکز بر یادگیری مدیریت جدید، تئوری های دانش مدیریت هستند. این برنامه با هدف تربیت مدیریت حرفه ای غیر کلاسیک و رهبران سازمانی با رویکردی جدید، قادر به بکارگیری اصول مدیریتی مدرن و اجرای نوآوری هایی است که نه تنها به سازمان بلکه در جامعه نیز به عنوان یک ارزش افزوده می شود.

3-3- پیش بینی آینده و مدیریت استراتژیک

پایان نام نویسی
شروع کلاسها
مدت زمان آموزش تمام وقت 1.5 سال
شهزیه اعضاء اتحادیه اروپا (یورو) 4100 + 100
شهریه افراد خارج از اتحادیه اروپا (یورو) 4100 + 100

این برنامه مطالعاتی اولین برنامه از نوع خود و تنها برنامه در لیتوانی است که مربوط به مطالعات آینده است. هدف برنامه، آینده نگری و مدیریت استراتژیک آینده، آماده سازی متخصصان دارای بالاترین مدرک تحصیلی است که قادر به درک مناسبات مدیریت پیچیده به صورت یکپارچه در محیط های چند مرحله و متغیر جهان هستند؛ توانایی به کارگیری استراتژی های مدیریتی آینده انگارانه است تا بتوانند نظام مدیریتی خود را در سیستم مطبوع پیاده کنند.

3-4- حقوق

پایان نام نویسی
شروع کلاسها
مدت زمان آموزش تمام وقت
شهزیه اعضاء اتحادیه اروپا (یورو) 4100 + 100
شهریه افراد خارج از اتحادیه اروپا (یورو) 4100 + 100

برنامه مطالعات یکپارچه حقوق، مطالعات کلاسیک حقوق است که همزمان مطالعات کارشناسی و کارشناسی ارشد را با هم ترکیب می کند. برنامه آموزشی، دانش و مهارت های اساسی حقوقی را ارائه می دهد. کل موضوعات پایه ای هستند و با تمام محدودیت های آموزشی، تمرین ها و شرایط عملی را در راستای امور اساسی به کار می گیرند.

3-5- تجارت بین المللی و حقوق کسب و کار

پایان نام نویسی
شروع کلاسها
مدت زمان آموزش تمام وقت 1.5 سال
شهزیه اعضاء اتحادیه اروپا (یورو)
شهریه افراد خارج از اتحادیه اروپا (یورو)

این برنامه آموزشی، زیرساخت های قانونی معاملات جهانی ارائه می دهد که اهمیت آن به طرز چشمگیری در طی دهه های اخیر در سراسر جهان افزایش یافته است. هدف این برنامه در تجارت بین المللی و حقوق تجارت، آموزش متخصصان حقوقی است که مایل به تخصص در تجارت بین المللی و حقوق تجارت بین المللی هستند.

این برنامه برای تجهیز دانش آموزان به هر دو ابزار عملی و آکادمیک برای ارائه خدمات حقوقی در اقتصاد جهانی مبتنی بر دانش طراحی شده است.

3-6- حقوق اتحادیه اروپا و چالش های جهانی

پایان نام نویسی
شروع کلاسها
مدت زمان آموزش تمام وقت 1.5 سال
شهزیه اعضاء اتحادیه اروپا (یورو) 1500+100
شهریه افراد خارج از اتحادیه اروپا (یورو) 1500+100

ما به کجا بیشتر احتیاج داریم؟ اروپا می تواند چه نقشی در توسعه جهانی، پایدار و عادلانه اجتماعی داشته باشد؟ این سؤالات و سؤالات دیگر در برنامه چالش های اروپایی و جهانی قرار دارند.

دانش آموزان مهارت های روش شناختی را فرا می گیرند و آنها را در موقعیت های عملی به کار می گیرند. این برنامه، فراگیران را ترغیب می کند تا درک مشترکی از تعاملات پیچیده ای که در اقتصاد اروپا و جامعه اروپا رخ می دهد، داشته باشند.

این برنامه با تمرکز بر وابستگی های متقابل بین تجارت اقتصادی، چارچوب های قانونی و پیامدهای اجتماعی برای کشورهای اروپایی و همچنین توسعه اجتماعی مرزی در داخل بینش هایی از نظم حقوق اروپا را در نظر می گیرد و همچنین نظر اقتصادی و جامعه شناسی را در نظر می گیرد.

Share this post

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *