ارتباط با ایران

Check out our Latest News!


ارتباط با ایران


سفارت جمهوری لیتوانی در ایران

در 4 نوامبر 1993، جمهوری اسلامی ایران ، کشور جمهوری لیتوانی را به رسمیت شناخت.


در 4 نوامبر 1993 ، دولت ایران روابط دیپلماتیک با جمهوری لیتوانی را آغاز نمود .


از سال 2005 تا 2006 ، ویتاوتاس ناودوناس بعنوان اولین سفیر لیتوانی در ایران پس از استقرار مجدد استقلال (مقیم ترکیه) معرفی گردید.


از سال 1994 تا 1995، جناب آقای رضا آستانه پرست به عنوان اولین سفیر ایران در لیتوانی (مقیم لهستان) اعزام شد.