آرشیو

آرشیو

وزارت امور خارجه جمهوری لیتوانی به اطلاع می رساند که اتباع خارجی و اشخاص حقوقی هنگام درخواست اسناد از بایگانی دولتی لیتوانی، موسسات یا شرکت های دولتی لیتوانی باید مستقیماً به این موسسات مراجعه کنند و از طریق نمایندگی های دیپلماتیک و دفاتر کنسولی جمهوری لیتوانی اقدام نکنند.

برای کسب اطلاعات بیشتر به http://www.archyvai.lt مراجعه نمایید.