خطوط هوایی: ارتباطات خطوط هوایی با کشور لیتوانی بسیار عالی است. لیتوانی سه فرودگاه بین المللی دارد، فرودگاه ویلنیوس ( www.vilnius-airport.lt ) فرودگاه کاناس ( www.kaunas-airport.lt ) و فرودگاه پالانگا ( www.palanga-airport.lt ). پرواز های برنامه ریزی شده توسط 11 ایرلاین مختلف ولنیوس رو با قسمت‌های عمده‌ی اروپای شرقی و غربی مرتبط میکند. 3 ایرلاین متعلق به فرودگاه کاناس و 5 ایرلاین متعلق به فرودگاه پالانگا (اقامتگاهی تفریحی در نزدیکی بندر کلایپدا). لیتوانی در مجموع 27 فرودگاه بزرگ و کوچک دارد که اکثر آنها از هواپیماهای خصوصی(جت‌های شخصی) استقبال می کنند

حمل و نقل دریایی، کشتی: کشتی‌ها بندر کلایپدا را با 6 بندر دریای بالتیک در سوئد، دانمارک، آلمان و لهستان متصل می کند. www.scandlines.lt کشتی های داخلی بندر کلایپدا را به اسمیلتین “Smiltynė”در دریای کرونیان”Curonian”متصل می کنند www.keltas.lt بندر کلایپدا دو باشگاه قایقرانی دارد که یکی از آن‌ها با دسترسی راحت در مرکز شهر در کنار ترمینال قایق‌های کروز واقع شده است www.ports.lt ؛ www.lbs.lt

مسیرهای زمینی: لیتوانی دارای جاده‌های پیشرفته و زیرساخت‌های شبکه‌ای جاده ای است. کیفیت جاده های لیتوانی در مقایسه با کشورهای همسایه بسیار بهتر است. طول کل بزرگراه‌ها، جاده‌های ملی و منطقه‌ای بیش از 21000 کیلومتر و طول کل جاده ها بیش از 67،0 هزار کیلومتر مربع است و بیش از 400 توقفگاه و استراحتگاه بین جاده‌ای دارد که شامل رستوران‌های کنار جاده‌ای و متل‌ها و بخش‌های دیگر می‌شود. همچنین دارای سیستم گسترده ای از ایستگاه‌های پمپ بنزین است.

امتداد شش بزرگراه اروپا در لیتوانی: مسیر ‏E67 VIA BALTICA (پایتخت فنلاند)Helsinki-(شهربندری خلیج فنلاند)Tallinn-(پایتخت لتونی)Riga-(شهری در لیتوانی در کنار رود سوالیا)Pasvalys-(شهری در لیتوانی)Panevėžys-(دومین شهر بزرگ لیتوانی)Kaunas-(پایتخت مری هامپل در شمال لیتوانی)Marijampolė-(پایتخت لهستان)Warsaw-(شهری در غرب لهستان)Wroclaw-(پایتخت جمهوری چک)Prague
مسیر ‏E28 : ‏ Berlin (پایتخت آلمان)- ‏Gdansk (بندری در شمال لهستان)- ‏Kaliningrad (منطقه‌ای از روسیه بین لهستان و لیتوانی)- ‏Kybartai (شهری در مری هامپل)- ‏Marijampolė (پایتخت مری هامپل)- ‏Vilnius (پایتخت لیتوانی)- ‏Minsk(پایتخت بلاروس)- ‏Gomel (شهری صنعتی در بلاروس)

مسیر ‏E 77 : ‏Pskov (شهری در روسیه)- ‏Riga (پایتخت لتونی)- ‏Joniskis (شهری در شمال لیتوانی)- ‏Šiauliai (چهارمین شهر بزرگ لیتوانی)- ‏Tauragė (شهری صنعتی در لیتوانی)- ‏ Kaliningrad (منطقه‌ای از روسیه بین لهستان و لیتوانی)- ‏Gdansk (بندری در شمال لهستان)- ‏Warsaw-(پایتخت لهستان) ‏Krakow (دومین شهر بزرگ لهستان)- ‏Budapest (پایتخت مجارستان)

مسیر ‏E 85 : ‏Klaipeda (سومین شهر یزرگ لیتوانی در کنار دریای بالتیک)- ‏Kaunas (دومین شهر بزرگ لیتوانی)- ‏Vilnius (پایتخت لیتوانی)- ‏Lida (شهری در غرب بلاروس)- ‏Chernivtsi (شهری در غرب اوکراین)- ‏Bucharest (پایتخت رومانی)- ‏Alexandroupoli (شهری در یونان)

مسیر ‏E 262 : ‏Ostrov (شهری در استان Pskov Oblastروسیه)- ‏Daugavpils (شهری در جنوب لتونی)- ‏Zarasai (شهری در جنوب لیتوانی)- ‏Ukmergė (شهری در ویلنیوس لیتوانی)- ‏Kaunas (دومین شهر بزرگ لیتوانی)

مسیر ‏E 272 : ‏Klaipeda (سومین شهر یزرگ لیتوانی در کنار دریای بالتیک)- ‏Palanga (شهری ساحلی در غرب لیتوانی)- ‏Šiauliai (چهارمین شهر بزرگ لیتوانی)- ‏Panevėžys (شهری در لیتوانی)- ‏Ukmerge (شهری در ویلنیوس لیتوانی)- ‏ Vilnius(پایتخت لیتوانی)

سرعت محدود برای وسایل نقلیه موتور: 50 کیلومتر در ساعت در شهر، 90 کیلومتر بر ساعت در خارج از شهر در جاده های ملی، 110 کیلومتر در ساعت (1نوامبر - 31 مارس) و 130 کیلومتر در ساعت (1 آوریل - 31 اکتبر) در بزرگراه ها، مگر علائم راهنمایی در غیر این صورت باشد.

حمل و نقل مسافر: شهرهای بزرگ و کوچک و شهرک های کوچکتر با مسیرهای اتوبوسرانی داخل شهری ارتباط برقرار می کنند (برای آدرس های تمام ایستگاه های اتوبوس بزرگ در سراسر کشور، از www.viskasturizmui.lt بازدید کنید یا برای اطلاعات بیشتر شماره 118 را وارد کنید).
پست بین المللی جاده های بین المللی :
در مرز با لهستان: ‏Kalvarija شهری کوچک در لیتوانی (جاده A5)؛ ‏Lazdijai (A135) شهری در لیتوانی.
در مرز با لتونی: جاده (A13) ‏Būtingė روستایی کوچک در ساحل بالتیک در لیتوانی؛ جاده (A222) ‏ Bukaičiai در لتونی جاده (A12) روستایی در لیتوانی Kalviai جاده (A10) ‏ Saločiai شهری کوچک در پانه‌وزیس لیتوانی جاده(A122) ‏Obeliai شهری کوچک در پانه‌وزیس لیتوانی جاده (A6) شهری در لیتوانی Smėlynė در مرز با بلاروس: جاده (A103) ‏Lavoriškės جاده (A3) ‏Medininkai روستایی در لیتوانی جاده (A104) ‏Šalčininkai شهری در لیتوانی جاده (A4) ‏Raigardas

در مرز با اتحادیه روسیه (منطقه کالینینگراد): جاده (A167) ‏Nida جاده (A12) ‏ Panemunė شهری در لیتوانی جاده (A7) ‏ Kybartai شهری در مری‌هامپل

نقشه جاده‌ها (شامل نقشه راه آهن): http://maps.takas.lt/english/ راه آهن : http://www.litrail.lt/
تلفن اطلاعات : 118.
شماره اضطراری: 112. تماس با این شماره از کلیه شبکه های تلفن عمومی در هر نقطه در لیتوانی امکان‌پذیر است. تماس با این شماره در هر زمان از روز، از هر ارائه دهنده خدمات تلفن همراه یا خط ثابت رایگان است. از این شماره برای گزارش دادن به جرائم جنایی، شرایط تهدید کننده زندگی، سلامتی، ایمنی و یا خطرات زیست محیطی میتوانید استفاده کنید و خدمات اورژانسی مربوطه خود را مطرح کنید.

خطوط هوایی: ارتباطات خطوط هوایی با کشور لیتوانی بسیار عالی است. لیتوانی سه فرودگاه بین المللی دارد، فرودگاه ویلنیوس ( www.vilnius-airport.lt )، فرودگاه کاناس ( www.kaunas-airport.lt ) و فرودگاه پالانگا ( www.palanga-airport.lt ). پرواز های برنامه ریزی شده توسط 11 ایرلاین مختلف ولینیوس رو با قسمت عمده‌ی اروپای شرقی و غربی مرتبط میکند. 3 ایرلاین متعلق به فرودگاه کاناس و 5 ایرلاینمتعلق به فرودگاه پالانگا (اقامتگاهی تفریحی در نزدیکی بندر کلایپدا). لیتوانی در مجموع 27 فرودگاه بزرگ و کوچک دارد که اکثر آنها از هواپیماهای(جت) خصوصی استقبال می کنند.

حمل و نقل دریایی، کشتی: کشتی‌ها بندر کلایپدا را با 6 بندر دریای بالتیک در سوئد، دانمارک، آلمان و لهستان متصل می کند. www.scandlines.lt کشتی های داخلی بندر کلایپدا را به اسمیلتین “Smiltynė”در دریای کرونیان”Curonian”متصل می کنند www.keltas.lt بندر کلایپدا دو باشگاه قایقرانی دارد که یکی از آن‌ها با دسترسی راحت در مرکز شهر در کنار ترمینال قایق‌های کروز واقع شده است www.ports.lt ؛ www.lbs.lt

مسیرهای زمینی: لیتوانی دارای جاده‌های پیشرفته و زیرساخت‌های شبکه‌ای جاده ای است. کیفیت جاده های لیتوانی در مقایسه با کشورهای همسایه بسیار بهتر است. طول کل بزرگراه‌ها، جاده‌های ملی و منطقه‌ای بیش از 21000 کیلومتر و طول کل جاده ها بیش از 67،0 هزار کیلومتر مربع است و بیش از 400 توقفگاه و استراحتگاه بین جاده‌ای دارد که شامل رستوران‌های کنار جاده‌ای و متل‌ها و بخش‌های دیگر می‌شود. همچنین دارای سیستم گسترده ای از ایستگاه‌های پمپ بنزین است.

امتداد شش بزرگراه اروپا در لیتوانی:
مسیر ‏E67 VIA BALTICA (پایتخت فنلاند)Helsinki-(شهربندری خلیج فنلاند)Tallinn-(پایتخت لتونی)Riga-(شهری در لیتوانی در کنار رود سوالیا)Pasvalys-(شهری در لیتوانی)Panevėžys-(دومین شهر بزرگ لیتوانی)Kaunas-(پایتخت مری هامپل در شمال لیتوانی)Marijampolė-(پایتخت لهستان)Warsaw-(شهری در غرب لهستان)Wroclaw-(پایتخت جمهوری چک)Prague
مسیر ‏E28 : ‏ Berlin (پایتخت آلمان)- ‏Gdansk (بندری در شمال لهستان)- ‏Kaliningrad (منطقه‌ای از روسیه بین لهستان و لیتوانی)- ‏Kybartai (شهری در مری هامپل)- ‏Marijampolė (پایتخت مری هامپل)- ‏Vilnius (پایتخت لیتوانی)- ‏Minsk(پایتخت بلاروس)- ‏Gomel (شهری صنعتی در بلاروس)
مسیر ‏E 77 : ‏Pskov (شهری در روسیه)- ‏Riga (پایتخت لتونی)- ‏Joniskis (شهری در شمال لیتوانی)- ‏Šiauliai (چهارمین شهر بزرگ لیتوانی)- ‏Tauragė (شهری صنعتی در لیتوانی)- ‏ Kaliningrad (منطقه‌ای از روسیه بین لهستان و لیتوانی)- ‏Gdansk (بندری در شمال لهستان)- ‏Warsaw-(پایتخت لهستان) ‏Krakow (دومین شهر بزرگ لهستان)- ‏Budapest (پایتخت مجارستان)
مسیر ‏E 85 : ‏Klaipeda (سومین شهر یزرگ لیتوانی در کنار دریای بالتیک)- ‏Kaunas (دومین شهر بزرگ لیتوانی)- ‏Vilnius (پایتخت لیتوانی)- ‏Lida (شهری در غرب بلاروس)- ‏Chernivtsi (شهری در غرب اوکراین)- ‏Bucharest (پایتخت رومانی)- ‏Alexandroupoli (شهری در یونان)
مسیر ‏E 262 : ‏Ostrov (شهری در استان Pskov Oblastروسیه)- ‏Daugavpils (شهری در جنوب لتونی)- ‏Zarasai (شهری در جنوب لیتوانی)- ‏Ukmergė (شهری در ویلنیوس لیتوانی)- ‏Kaunas (دومین شهر بزرگ لیتوانی)
مسیر ‏E 272 : ‏Klaipeda (سومین شهر یزرگ لیتوانی در کنار دریای بالتیک)- ‏Palanga (شهری ساحلی در غرب لیتوانی)- ‏Šiauliai (چهارمین شهر بزرگ لیتوانی)- ‏Panevėžys (شهری در لیتوانی)- ‏Ukmerge (شهری در ویلنیوس لیتوانی)- ‏ Vilnius(پایتخت لیتوانی)

سرعت محدود برای وسایل نقلیه موتور: 50 کیلومتر در ساعت در شهر، 90 کیلومتر بر ساعت در خارج از شهر در جاده های ملی، 110 کیلومتر در ساعت (1نوامبر - 31 مارس) و 130 کیلومتر در ساعت (1 آوریل - 31 اکتبر) در بزرگراه ها، مگر علائم راهنمایی در غیر این صورت باشد.

حمل و نقل مسافر: شهرهای بزرگ و کوچک و شهرک های کوچکتر با مسیرهای اتوبوسرانی داخل شهری ارتباط برقرار می کنند (برای آدرس های تمام ایستگاه های اتوبوس بزرگ در سراسر کشور، از www.viskasturizmui.lt بازدید کنید یا برای اطلاعات بیشتر شماره 118 را وارد کنید).

پست بین المللی جاده های بین المللی :
در مرز با لهستان: ‏Kalvarija شهری کوچک در لیتوانی (جاده A5)؛ ‏Lazdijai (A135) شهری در لیتوانی. در مرز با لتونی: جاده (A13) ‏Būtingė روستایی کوچک در ساحل بالتیک در لیتوانی؛ جاده (A222) ‏ Bukaičiai در لتونی جاده (A12) روستایی در لیتوانی Kalviai جاده (A10) ‏ Saločiai شهری کوچک در پانه‌وزیس لیتوانی جاده(A122) ‏Obeliai شهری کوچک در پانه‌وزیس لیتوانی جاده (A6) شهری در لیتوانی Smėlynė
در مرز با بلاروس: جاده (A103) ‏Lavoriškės جاده (A3) ‏Medininkai روستایی در لیتوانی جاده (A104) ‏Šalčininkai شهری در لیتوانی جاده (A4) ‏Raigardas
در مرز با اتحادیه روسیه (منطقه کالینینگراد): جاده (A167) ‏Nida جاده (A12) ‏ Panemunė شهری در لیتوانی جاده (A7) ‏ Kybartai شهری در مری‌هامپل

نقشه جاده‌ها (شامل نقشه راه آهن): http://maps.takas.lt/english/ راه آهن : http://www.litrail.lt/ تلفن اطلاعات : 118. شماره اضطراری: 112. تماس با این شماره از کلیه شبکه های تلفن عمومی در هر نقطه در لیتوانی امکان‌پذیر است. تماس با این شماره در هر زمان از روز، از هر ارائه دهنده خدمات تلفن همراه یا خط ثابت رایگان است. از این شماره برای گزارش دادن به جرائم جنایی، شرایط تهدید کننده زندگی، سلامتی، ایمنی و یا خطرات زیست محیطی میتوانید استفاده کنید و خدمات اورژانسی مربوطه خود را مطرح کنید.

بازدید: 97