موسسهINFOBALT   http://www.infobalt.lt/en/about این انجمن دارای بیش از ۱۴۰ عضو، از جمله حوزه کسب و کار ملی و جهانی ، دانشگاه ها، کالج ها و موسسات تحقیقاتی در آموزش و پرورش ، فناوری اطلاعات و ارتباطات است و بیش از ۱۰.۰۰۰ محقق در فناوری اطلاعات و ارتباطات حرفه ای دارد. صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات ملی، توسعه استراتژیک، پرورش صادرات فناوری اطلاعات و ارتباطات و گسترش آموزش فناوری اطلاعات و ارتباطات اولویت های مهم INFOBALT هستند. ماموریت INFOBALT ترویج استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در راستای کمک به جامعه ، کسب و کار و بخش دولتی است. در سال ۱۹۹۴ ، INFOBALT  به عنوان نماینده ملی و بین المللی به رسمیت شناخته شده در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات لیتوانیایی معرفی شده است. این مرکز همچنین در بخش تحقیق و توسعه دارای برنامه ای جامع و بلند مدت است تا توانایی خویش در زمینه فناوری اطلاعات را بیش از پیش افزایش بدهد. از جمله فعالیت های موجود در حوزه کاری این موسسه می توان به موارد زیر اشاره کرد :  نمایندگی بخش ICT ملی.  شرکت در حل مسائل استراتژیک و توسعه بازار برای محصولات و خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات.   تسهیل رشد فعالیتهای بین المللی و صادرات.   دفاع از آموزش و پرورش گسترده ICT در راستای کمک به جامعه. موسسه عمومی فناوری اطلاعات   ITI http://www.ecdl.lt/eng /lash این موسسه در سال ۱۹۹۷ تاسیس شد و به عنوان یک سازمان جهت ایجاد وگسترش گروه های  موقت کارحرفه ای برای پروژه های طراحی سیستم اطلاعاتی شروع به کار کرد، اکنون به عنوان یک پیمانکار فرعی در توسعه خدمات تستی ECDL  (برگزاری آزمونهای الکترونیکی با دریافت مجوز) برای شرکای لتونی، استونی، جمهوری آذربایجان کار میکند. ازجمله فعالیت های موجود در حوزه کاری این موسسه می توان به موارد زیر اشاره کرد :  پروژه های طراحی سیستم اطلاعاتی .  توسعه راه حل های یادگیری.  تست )  ECDL  برگزاری آزمونهای الکترونیکی با دریافت مجوز )   برنامه ریزی جهت امنیت و ایمنی کودکان لیتوانی، لتونی ، استونیایی، آذری و انگلیسی زبان.

بازدید: 0