موسسهINFOBALT
http://www.infobalt.lt/en/about این انجمن دارای بیش از ۱۴۰ عضو، از جمله حوزه کسب و کار ملی و جهانی ، دانشگاه ها، کالج ها و موسسات تحقیقاتی در آموزش و پرورش ، فناوری اطلاعات و ارتباطات است و بیش از ۱۰.۰۰۰ محقق در فناوری اطلاعات و ارتباطات حرفه ای دارد. صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات ملی، توسعه استراتژیک، پرورش صادرات فناوری اطلاعات و ارتباطات و گسترش آموزش فناوری اطلاعات و ارتباطات اولویت های مهم INFOBALT هستند. ماموریت INFOBALT ترویج استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در راستای کمک به جامعه ، کسب و کار و بخش دولتی است. در سال ۱۹۹۴ ، INFOBALT  به عنوان نماینده ملی و بین المللی به رسمیت شناخته شده در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات لیتوانیایی معرفی شده است. این مرکز همچنین در بخش تحقیق و توسعه دارای برنامه ای جامع و بلند مدت است تا توانایی خویش در زمینه فناوری اطلاعات را بیش از پیش افزایش بدهد. از جمله فعالیت های موجود در حوزه کاری این موسسه می توان به موارد زیر اشاره کرد : نمایندگی بخش ICT ملی. شرکت در حل مسائل استراتژیک و توسعه بازار برای محصولات و خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات. تسهیل رشد فعالیتهای بین المللی و صادرات. دفاع از آموزش و پرورش گسترده ICT در راستای کمک به جامعه.

موسسه عمومی فناوری اطلاعات

ITI http://www.ecdl.lt/eng /lash این موسسه در سال 1997 تاسیس شد و به عنوان یک سازمان جهت ایجاد وگسترش گروه های موقت کارحرفه ای برای پروژه های طراحی سیستم اطلاعاتی شروع به کار کرد، اکنون به عنوان یک پیمانکار فرعی در توسعه خدمات تستی ECDL (برگزاری آزمونهای الکترونیکی با دریافت مجوز) برای شرکای لتونی، استونی، جمهوری آذربایجان کار میکند. ازجمله فعالیت های موجود در حوزه کاری این موسسه می توان به موارد زیر اشاره کرد : پروژه های طراحی سیستم اطلاعاتی . توسعه راه حل های یادگیری. تست ) ECDL برگزاری آزمونهای الکترونیکی با دریافت مجوز ) برنامه ریزی جهت امنیت و ایمنی کودکان لیتوانی، لتونی ، استونیایی، آذری و انگلیسی زبان.
دانشگاه VGTU
http://www.studyinlithuania.lt/en این دانشگاه یکی از بزرگترین دانشگاه های دولتی در لیتوانی است که تبدیل به یک قطب علمی در حوزه فنی و مهندسی و آموزش و پژوهش شده است VGTU. دانشگاهی است که شهرت خود را به عنوان یک دانشگاه پیشرو با یکپارچه سازی روش های نوآورانه در یک پایه فنی، به دست آورده است. در سال 2015 حدود 11000 دانشجو دررشته های مختلت این دانشگاه مشغول تحصیل وپژوهش بوده اند. همچنین رتبه این دانشگاه دررتبه بندی دانشگاه های دنیا 1174 است. از جمله فهالیت های موجود در حوزه کاری این دانشگاه می توان به موارد زیر اشاره کرد : رشته های مختلف مهندسی مراکز پژوهشی و مطالعاتی
دانشگاه Kaunas
http://www.studyinlithuania.lt/en
باید دانست که این دانشگاه یکی از بزرگترین دانشگاه ها در ایالات بالتیک است که قدمت آن به سال 1922 ، برمیگردد. این دانشگاه همچنین پتانسیل بسیار زیادی برای مطالعات و تحقیقات و توسعه دارد. انگیزه این مرکز معطوف بر رشد فعالیت های علمی مبتنی بر امکان تحقیق و توسعه است تا با نگاهی تجاری بتواند فعالیت های اقتصادی را تحت تاثیر پیشرفت های خود قرار دهد . رتبه این دانشگاه در رتبه بندی دانشگاه های دنیا 2215 است از جمله فعالیت های موجود در حوزه کاری این دانشگاه می توان به موارد زیر اشاره کرد : رشته های مهندسی علوم • اقتصاد • کشاورزی • کسب و کار بین المللی
کمیته توسعه جامعه اطلاعاتی
http;//www.ivpk.lrv.lt/en
کمیته توسعه جامعه اطلاعاتی زیرنظر وزارت حمل و نقل و ارتباطات در تاریخ 1 ژوئیه 2001 تاسیس شده است، این کمیته در روند شکل گیری سیاست های دولت در توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در لیتوانی و هماهنگی اجرای آن شرکت می کند و به نوبه خود تاثیرگذار است. ماموریت این کمیته، برنامه ریزی، سازماندهی و هماهنگی فرآیندهای توسعه جامعه اطلاعاتی با هدف ایجاد یک جامعه باز ، تحصیل کرده و پایدار است که اعضای آن بردانش تکیه میکنند و توانایی استفاده موثر از فناوری اطلاعات و ارتباطات مدرن در تمام زمینه ها را دارند. این هدف می تواند در طولانی مدت منجر به گسترش بعد فعالیتی کشور در زمینه فناوری های اطلاعاتی گردد . نظارت بر اپراتور نظارت بر سرمایه گذاری ها و مخارج فناوری اطلاعات و ارتباطات مدیریت وب سایت سازمانی ایجاد سیستم های اطلاعاتی و ثبت نام ها مدیریت داده های باز